Skalapp
Novinky / Blog

Vyhodnocení provozu dopravníku

Publikováno 15. 8. 2023

Každý druh provozu má odlišný přístup k posouzení výkonu dopravníků. Celková hmotnost zpracovaného/přepraveného materiálu je nezbytné minimum. Mnozí ale potřebují mnohem pestřejší údaje.

 • Detekce závad – kdy přesně došlo k zastavení linky a na jak dlouho?
 • Efektivita a nákladovost provozu – kolik zpracujeme tun za hodinu provozu?
 • Průběh realizace zakázky – přehled denních výkonů

V následujících odstavcích bychom rádi ukázali několik možných přístupů a jakým způsobem Vám můžete pomoci služba Skalapp Online.

Kdy přesně došlo k zastavení linky ?

Pro rozbor mimořádných událostí se nejlépe hodí analýza telemetrických údajů z váhy které jsou odesílány každých 5 minut. Díky nim se můžete podívat na rychlost dopravníku či aktuální hodinový výkon. Snadno tak odhalíte že

 • přestávka plánovaná od 9:00 do 9:30 se protáhla až do 10:00
 • otáčkoměr váhy hlásí proměnlivou rychlost mezi 1 a 2 m/s což může indikovat problémy s měřením pohybu pasu
 • Hodinový výkon na 20 minut vyskočil z běžných 150t/h na 400t/h což mohlo způsobit zaseknutí materiálu u vážící stolice

Posouzení nákladovosti provozu

Když se připravujete kalkulaci ceny pro zakázku, jedním ze vstupních parametrů je očekávaný výkon, tedy kolik tun materiálu zvládnete zpracovat za hodinu provozu stroje. Následně průběh zakázky monitorujete pro případ, že hodinový výkon neodpovídá předpokladu. Pro jednání se zákazníkem je opora v přesných datech zásadní. Správné posouzení, zda propad výkonu nastal z důvodu

 • častějších odstávek = stroj běží polovinu času naprázdno kvůli obtížím při nakládce, nebo
 • odlišných vlastností materiálu = i při plném zatížení je výkon nižší, nebo
 • slabého pracovního výkonu = práce začíná až v 9 hodin místo v 6.

pomůže při dojednávání úpravy podmínek.

Přehledné podklady pro partnery

Asi nikdo nechce trávit čas tvorbou výkazů a přehledů. Ale právě ty je pro zákazníky nezbytné pravidelně připravovat pro zachování vzájemné důvěry. Pro maximální zjednodušení těchto rutinních činností Skalapp Online umožňuje

 • Ukládání často používaných sestav, včetně možného využití pohyblivého časového období (např. “minulý týden”)
 • Automatické zasílání XLSX sestav emailem na několik libovolných adres
 • Rychlé generování přehledných reportů v PDF

Shrnutí

Různí uživatelé mají různé potřeby. V tomto článku jsme se pokusili stručně ukázat některé možné přístupy k vyhodnocení dat která z Vaší dopravníkové váhy dostáváte. Zároveň jsme se snažili v systému zapracovat řadu možností, aby dokázaly pokrýt co možná největší část požadavků.

Pokud potřebujete řešit situaci se kterou si nevíte rady, kontaktujte nás. Je možné že řešení již existuje a postačí ho jen nastavit. Případně se může jednat o situaci která zatím není ošetřená a v takovém případě rádi doplníme do systému nové funkce které Vám umožní z něj získat maximum.